Mnohí ľudia v tieto dni bolestne ťažko prežívajú skutočnosť, že nemôžu ísť na sv. omšu, adoráciu, ba ani na sv. prijímanie, osobitne tí, ktorí boli zvyknutí chodiť pravidelne. A možno až teraz, keď máme objektívne a vonkajšie prekážky, si uvedomujeme, ako nám to chýba a aký veľký dar máme v Eucharistií.

Ako katolíci prežívame Božiu blízkosť osobitne v Eucharistií, v ktorej je náš Boh Emanuel, teda Boh s nami, Boh uprostred nás. A keďže ten dar je nám odopretý z objektívnych dôvodov, z Božej prozreteľnosti Boh predvídal túto situáciu a cez Cirkev nás pred časom pozval prežívať ROK BOŽIEHO SLOVA.

Nie Rok Biblie, či Rok Svätého písma, ale ROK BOŽIEHO SLOVA. Teda slova, v ktorom sa nám prihovára sám Boh, slovo, skrze ktoré je Boh tiež prítomný medzi nami. Samozrejme, nie sviatostným spôsobom ako v Eucharistií, ale je tiež prítomný medzi nami. Navyše, keďže Eucharistiu nemôžeme mať v našich domovoch, Božie slovo máme. A hoci prežívame „eucharistický pôst“, teda bez Eucharistie, tak ho ale môžeme prežívať v blízkosti Božieho slova.

Ako? Niekoľkými spôsobmi:

1. Vytvor si doma modlitbový kútik

Na prvom mieste je potrebné nájsť doma Božie slovo a pripraviť mu v našich domácnostiach osobitné miesto (napr. vytvoriť si doma modlitbový kútik), a prečo nemať aj zapálenú sviecu alebo kahanec, ako v kostole býva večné svetlo v blízkosti bohostánku, v ktorom je ukrytá Eucharistia.

2. Vezmi a čítaj Božie slovo

Každý deň si nachádzať čas, či už individuálne alebo spoločne ako rodina na čítanie Božieho slova, napr. čítať na pokračovanie niektoré evanjelium (Markovo je najkratšie, kľudne začať napr. ním), nechať sa ním sýtiť a spoločne nad ním uvažovať, zamýšľať sa a rozprávať, čo nás oslovilo, aké otázky nám prináša a pod.

3. Plánuj a vyhraď si čas každý deň

Existujú rôzne plány čítania Božieho slova, či už podľa jednotlivých kníh, alebo celého Písma, alebo na rôzne témy (nájdete ich napr. v aplikácii BIBLIA YOU VERSION).

4. Ži v Božej blízkosti a sýť sa slovom života

Dennodenne počúvame rôzne informácie a šírení sa koronavírusu a tieto nám prinášajú strach a obavy o náš život, život našich blízkych, o budúcnosť, atď. Veľmi záleží na tom, čím sýtime svoje vnútro. V Božom slove sa nám prihovára sám Boh a dáva nám slovo nádeje, istoty jeho blízkosti, osobitne v ťažkých časoch. Cez čítanie Božieho slova budeme zažívať Božiu blízkosť a najmä sýtiť svoje srdce slovom života, lebo slovo nášho Boha, je slovom života.

Mt 28,20
„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Lk 12,6-7
„Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“

V knihe proroka Amosa (8,11) je napísané:
„Hľa, prídu dni – hovorí Pán, Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“

V tieto dni zažívame podobnú skúsenosť. Nech teda tento čas je pre nás časom milosti, kedy môžeme nanovo alebo novým spôsobom objaviť Božiu blízkosť v našom živote.

Foto / Marek Filip