Naše povolanie

Zhrnúť charizmu Komunity v niekoľkých vetách je náročné. Tu je niekoľko podstatných rysov, ktoré tvoria naše povolanie.

Skúsenosť života v Duchu Svätom

Členovia Komunity Emanuel zažili skúsenosť osobného stretnutia s Kristom, ktorou sa v nich zrodila túžba kráčať s ním k svätosti pod vedením Ducha Svätého. Toto stretnutie sa v charizmatickej obnove často nazýva vyliatie Ducha Svätého. Členovia Komunity v ňom prijali povolanie spoločne napredovať v spoločenstve rôznych životných stavov ako slobodní, manželia, kňazi a zasvätení.

Bratské spoločenstvo

Prítomnosť všetkých životných stavov je zakladajúca skutočnosť povolania Komunity Emanuel. Je podstatná rovnako pre evanjelizáciu ako aj pre posväcovanie. Možnosť odpovedať na svoje povolanie spoločne a v Cirkvi, v načúvaní Duchu Svätému, v adorácii, v bratskej láske a v chválach je Boží dar.

Poslaní do srdca sveta

V zmysle mena Emanuel – Boh s nami žijú členovia Komunity tam, kde ich umiestnil Boh vo vlastnom rodinnom, profesijnom a spoločenskom rámci. Naplno sa angažujú v spoločnosti a slúžia jej svojimi kvalitami a prostriedkami najlepšie, ako vedia. Takto vložení do srdca sveta v ňom túžia žiť ako autentickí svedkovia Krista, ako tí, ktorí sú vo svete, ale nie sú zo sveta. (Jn 17, 14)

Adorácia, súcitenie a evanjelizácia

„Hlavná milosť Komunity pochádza z eucharistickej adorácie Boha, ktorý je skutočne prítomný uprostred nás – Emanuel. Z adorácie sa rodí spolucítenie so všetkými ľuďmi, ktorí hmotne a duchovne hladujú. Zo spolucítenia sa rodí smäd po evanjelizácii na celom svete, zvlášť tých najbiednejších.“ (Stanovy – preambula). Členovia Komunity sú povolaní byť svedkami milosrdenstva, ktoré vytrysklo s Ježišovho prebodnutého srdca podľa odkazu z Paray-le- Monial: „Hľa srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí.“