Bosí karmelitáni vás pozývajú na sympózium pri príležitosti 150. výročia narodenia a 100. výročia blahorečenia sv. Terézie z Lisieux v sobotu 9. septembra 2023 do Auly Teologickej Fakulty v Košiciach.

Program:

  • 10.00 sv. omša v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho,
  • 11.00 otvorenie sympózia, prednášky, diskusia
  • 17. 00 ukončenie sympózia

Prednášajúci:

  • o. Łukasz Kasperek, OCD
  • o. Pavel Vojtěch Kohut, OCD
  • o. Ján Jenčo
  • sestry Karmelitánky Dieťaťa Ježiša z Nitry
  • Mária Novacká, OCDS Bratislava