Sobota, 21. január 2023, bol obyčajný voľný deň. No pre 33 mužov to obyčajný deň nebol. Bol to deň toľko čakanej duchovnej obnovy pre nás chlapov. Deň bol zamračený, ale s veľkým očakávaním sme sa ponáhľali do pastoračného centra farnosti sv. Gorazda v Nitre na sídlisku Klokočina.
Plagátik a program duchovnej obnovy sľuboval prednášky o nádeji a vďačnosti, adorácie, skupinky, chvály, sv. omšu i obed. Bude to tak?
Naozaj bolo ale bola tam aj pridaná hodnota. Bolo to bratské spoločenstvo chlapov. Často neznámych, ktorí sa predtým nikdy nevideli. Ale čo ich spájalo bol Pán Ježiš a túžba byť s Ním, rozprávať sa s Ním, posťažovať sa, poprosiť o pomoc a možno len tak v tichu hľadieť na Neho a jednoducho mu všetko odovzdať.

Pane, som tu, všetko odovzdávam do Tvojich rúk, prosím, postaraj sa o všetko.

Stretnutie organizovali chlapi z Modlitieb otcov a komunita Emanuel. Prednášky lepšie povedané impulzy viedol o. Radovan Hasík, kňaz komunity Emanuel a správca duchovného centra Lukov Dvor. S láskou nám podával nielen informácie na tému nádej či vďačnosť ale hlavne povzbudzoval, aké je dobré pestovať tieto dve, tak užitočné vlastnosti.

Nádej skladať v Bohu a byť vďačný za každú maličkosť čo máme a čím sme. Neustále ďakovať. Z toho pramení aj radosť a následne nádej. Jeho výpoveď sprevádzali dynamické príklady a jemu svojský humor.

Na následných adoráciách sa to všetko filtrovalo, usádzalo a zapadalo do seba ako kamienky mozaiky. A preto aj skupinky boli veľkým obohatením pre každého účastníka. Chlapské zdieľanie sa má svoju silu.
Chvály viedol Ľuboš Majerech. Tu sme si uvedomovali aké je dobré chváliť Boha. Za všetko čo nám dáva a všetko čo má ešte pre nás pripravené. Vstúpiť do chvály vyžaduje pokoru, odvahu i vďačnosť.
Po sv. omši a záverečnom kolečku „S čím odchádzam“ sa nám nechcelo rozísť.
Žeby o rok znova? 🙂