O Komunite Emanuel

V roku 1972 sa Pierre Goursat a Martine Laffite stretli s charizmatickou obnovou a zažili skúsenosť vyliatia Ducha Svätého. Z tejto skúsenosti vzniklo silné bratské puto, založili modlitbovú skupinu, z ktorej sa postupne zrodila Komunita Emanuel.

Komunita odvodzuje svoje meno zo slov Písma:

„Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami“ (Mt 1, 23)

Začiatky Komunity sú vyrozprávané v knihe Oheň a nádej a vo filme Pierre a Emanuel.

Medzinárodná katolícka komunita bola Svätou stolicou uznaná ako verejné združenie veriacich. Komunita združuje laikov – žijúcich v manželstve aj slobodných, zasvätené osoby a kňazov, ktorí spoločne nasledujú Krista a vkladajú sa do služby poslaniu Cirkvi. Členovia Komunity Emanuel sú spojení skrze spoločnú a pravidelnú angažovanosť, ale nežijú pod jednou strechou. V súčasnosti má Komunita viac ako 11500 členov v 60 krajinách na piatich kontinentoch, z toho 275 kňazov a 225 zasvätených osôb.

Krátka verzia (32 minút) filmu Pierre a Emanuel, zakladateľa Komunity:

Charizma Komunity Emanuel je daná už jej menom, ktoré znamená „Boh s nami“. V tajomstve vtelenia nám Boh ukazuje svoje srdce horiace láskou, aby sme ho mohli adorovať, zakúšať súcit a evanjelizovať.

V milosti obnovy v Duchu Svätom členovia Komunity, nesení Máriou, rozpoznali seba samých ako spoločenstvo rôznych životných stavov.

Členovia Komunity chcú všetkým ľuďom, či sú blízki Cirkvi alebo od nej vzdialení, prejavovať prítomnosť Boha, ktorí je „medzi nami“. Opierajúc sa jeden o druhého, túžia spolu napredovať k svätosti, a preto si zakladajú na adorácii, súcitení a evanjelizácii.

Komunita chce odpovedať na potreby a výzvy našej spoločnosti a našej doby, preto vyvíja množstvo misií súcitenia a evanjelizácie. Zvlášť chce každému ponúknuť skúsenosť Božej lásky na veľkých stretnutiach, ktoré každoročne organizuje v Paray-le- Monial, ale aj v mnohých sanktuáriach a diecézach sveta.

Niekoľko faktov v číslach:

V roku 2019 má Komunita Emanuel:

 • členov v 60 krajinách,
 • 70 farností,
 • 7 evanjelizačných škôl, ktoré každoročne formujú 100 mladých,
 • 100 seminaristov vo formácii,
 • 117 kurzov Zachej (kurz sociálnej náuky Cirkvi) vo Francúzsku,
 • 225 mužov a žien zasvätených v celibáte,
 • 275 komunitných kňazov,
 • 400 piesní skomponovaných od roku 1972,
 • 400 členov slúžiacich v SOS modlitbe v 27 oratóriách,
 • 1000 členov vo Rwande,
 • 1200 dobrovoľníkov na misiách FIDESCO,
 • 5500 členov vo Francúzsku,
 • 11500 členov vo svete,
 • 30000 pútnikov každé leto prijatých v Paray-le- Monial.