Láska a pravda

„…zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ … v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Fil 2, 2-4)

Cieľ

Láska a Pravda je duchovná obnova ponúkaná pre manželské páry organizovaná katolíckou Komunitou Emanuel. Láska a Pravda vznikla na podporu ľudského a duchovného rozmeru rodín. Odpovedá na výzvu Jána Pavla II. obnoviť rodinu ako základnú bunku Cirkvi i spoločnosti. Prezentuje kresťanský pohľad na manželstvo, ľudskú lásku a sexualitu. Láska a pravda chce byť svedectvom o Božej láske – zdroji a základe rodinného života, o poznaní prameniacim z osobnej skúsenosti mnohých rodín, slobodných, lekárov i kňazov a iných ľudí…

Priebeh a program

Cyklus Láska a Pravda sa skladá z troch víkendových stretnutí s mesačným odstupom. Náplňou stretnutí sú spoločné chvály, vyučovanie, zdieľanie v skupinkách, svätá omša, spoločné stretnutia, čas pre manželov …

Tematické zameranie troch víkendových stretnutí je nasledovné:

  1. osobné obrátenie, sviatosť manželstva
  2. komunikácia medzi manželmi (slovná, duchovná i telesná )
  3. výchova detí
  4. otvorenosť rodiny pre Cirkev a svet

Cieľom cyklu je:

  • obnova osobného i spoločného duchovného vzťahu s Bohom
  • obnova vzájomného vzťahu manželských párov
  • obnova a budovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi

História

Láska a pravda vznikla v roku 1980 vo Francúzsku na základe požiadavky vznesenej Konferenciou pre otázky pastorácie rodín ako aj mnohými biskupmi z viac ako 20 krajín Afriky, Ázie a Ameriky. Od svojho vzniku je Láska a pravda organizovaná v mnohých diecézach Európy, Afriky, USA, Južnej Ameriky, Japonska a v súčasnosti aj v strednej a východnej Európe a Rusku.

Do dnešného dňa absolvovalo víkendové cykly Lásky a pravdy niekoľko desiatok tisíc rodín. Biskupská synoda pre otázky rodiny a apoštolská encyklika Familiaris Consortio nás povzbudzuje k rozvoju takéhoto spôsobu evanjelizácie.