V Komunite Emanuel prechádzame ako členovia rôznymi formáciami.

Veľa z nich nám pripraví život, v ktorého každodennosti sa snažíme žiť naše záväzky – ranné chvály, svätú omšu, adoráciu, ktoré sú zdrojom sily pre prejavovanie súcitu, zdrojom odvahy k evanjelizácii a zdrojom lásky k ľuďom. Tieto záväzky sa usilujeme žiť vo svete, v ktorom sme – v našich rodinách, prácach, školách. Nie je to vždy ľahká úloha. Preto potrebujeme pravidelnú formáciu, ktorá nás nanovo upevňuje v našej ceste. Takouto pravidelnou formáciou sú tzv. komunitné víkendy, na ktorých sa raz za mesiac stretávame, aby sme v sile spoločenstva nachádzali spôsoby ako napredovať a rásť v povolaní svätosti vo svete. Sú to víkendy určené pre formáciu komunitných členov, ale aj pre jej priateľov a pozvaných hostí.

Trikrát do roka sa stretneme ako komunita z celého Slovenska. Sú to výnimočné stretnutia. Jedno z takých sa uskutočnilo aj 03. – 04. 12. 2022.

Tento komunitný víkend bol o to výnimočnejší, že Komunita Emanuel oslávila svoje 30-te narodeniny vzniku na Slovensku.

Pri tejto príležitosti nás poctili návštevou vzácni hostia z Francúzska, domoviny našej komunity, Michel-Bernard s manželkou Catherine, ktorí sú v tomto období zodpovední za komunitu na celom svete. Od o niečo bližších susedov k nám zavítali aj Markus a Nathalie, zodpovední za komunitu v Európe. Medzinárodnosť víkendu zavŕšil svojou prítomnosťou brat Dominique, zodpovedný za komunitných kňazov v Európe. Spoločne sme strávili dva dni, ktoré sa niesli v programe ranných chvál, svätej omše, adorácie, formačných prednášok a spoločného času v bratsko-sesterských rozhovoroch.

A ako to už pri narodeninách býva, nechýbala ani poriadna párty, na ktorej sme sa vytancovali a nasmiali dosýta. Veď, posúďte sami. Tu je pár fotografií, ktoré verne zachytávajú atmosféru slávnostného komunitného víkendu.