SOS modlitba Komunity Emanuel

Komunita Emanuel dostáva hlbokú milosť pochádzajúcu z eucharistickej adorácie Boha skutočne prítomného uprostred nás – Emanuela. Z tejto adorácie sa rodí súcitenie ku všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek trpia a potrebujú Božiu pomoc. Na základe toho vznikla služba SOS modlitby – tím ľudí z Komunity Emanuel, ktorí slúžia ľuďom modlitbou. SOS modlitba je naša ponuka, že sa spoločne pomodlíme za Váš modlitbový úmysel.

… modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.
Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. (Jk 5,16)

Postačí, ak nám pošlete Váš úmysel modlitby prostredníctvom formulára nižšie. Prosíme Vás, ak máte viacero úmyslov, napíšte ich spolu do formulára a odošlite iba raz. O Vašom úmysle sa dozvedia členovia Komunity Emanuel zapojení do služby SOS modlitba a pripoja k Vašej modlitbe svoje modlitby.