Narodny_pochod_za_zivot

Aktuality

Či nám nehorelo srdce?

Komunita Emanuel sa stretáva každý mesiac na tzv. komunitných víkendoch. Trávime tu spoločný čas v rôznosti stavov – rodinky, deti, slobodní, mladí, kňazi, zasvätené osoby. Je to pre nás čas spoločenstva, čas s Pánom. Jeden komunitný víkend v roku je však výnimočný – zvlášť sa totiž stretnú manželia, zvlášť slobodní, zvlášť mladí. „Víkendovku“ pre slobodných sme prežívali 17. […]

den_pre_manzelov_KE_052019_5

Ako dosiahnuť harmóniu v manželstve? Recept ponúkol Deň pre manželov s Komunitou Emanuel v Košiciach.

Harmonické manželstvo považujú mnohí v dnešnom svete za rozprávku, ktorá je odtrhnutá od reality. Je preto veľkou radosťou ...

Duchovná obnova pre manželov v Košiciach 2019

Pápež František v jednej svojej homílii povedal „Manželstvo je kázeň mlčky pre všetkých ostatných, každodenná kázeň.“ Aj to ...

Lyže a chvály – čas “normálnosti” a nadprirodzena

Zakladateľ komunity Emanuel Pierre Goursat dobre rozpoznal potreby mladých svojej doby, ktoré ostávajú platnými aj pre súčasnosť. Dôkazom ...

Ľubľana, Slovinsko! Úžasné štvrté Európske komunitné stretnutie mladých

Od 28. decembra do 1. januára 2019 viac ako 250 mladých ľudí z každého kontinentu, zhromaždení spolu v Ľubľane, Slovinsku, ...

Nadchádzajúce udalosti

Hory a chvály 2019

Pozývame vás na duchovnú obnovu pre mladých s názvom Hory a chvály, ktorú organizuje katolícka Komunita Emanuel.

Video

Láska a pravda Donovaly 2017

 

Pierre a Emmanuel (české titulky)

Reportáž o zasvätenom živote (anglické titulky)

 

Ochrana osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 („GDPR“).

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk.

FAIRE UN DON DONNER