Mt 1,23

„Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“

kto sme

O Komunite Emanuel

Medzinárodná katolícka Komunita Emanuel je spoločenstvo veriacich uznané Svätou stolicou. Členov spája skúsenosť so živým Bohom, ktorého spoznali ako Emanuela – Boha prítomného v každodennom živote, a túžba svedčiť o jeho blízkosti. Ako verejné združenie veriacich spája slobodných, manželov, kňazov, zasvätených mužov a ženy. Život Komunity stojí na štyroch pilieroch: modlitba chvál, adorácia, súcitenie a evanjelizácia. 

Chvály

Každé stretnutie bratov a sestier začína chválami. Ich cieľom je rozdúchať oheň radosti z Božej blízkosti a zároveň otvoriť srdcia pre výzvy vnuknuté Duchom Svätým.

Adorácia

Stredom života Komunity je eucharistický Kristus. Hlavná milosť Komunity pochádza z adorácie Emanuela – Boha, ktorý je skutočne prítomný uprostred nás. 

Súcitenie

Zo života modlitby a účasti na Eucharistii vyrastá túžba žiť s ľuďmi v skutočnej solidarite, t.j. v súcitení s tými, ktorí hmotne a duchovne strádajú.

Evanjelizácia

Zo súcitenia sa rodí smäd po evanjelizácii, preto je povolaním Komunity Emanuel odovzdávať evanjelium v dnešnom svete.

čo máme nové

Aktuality

Svetové dni mládeže 2023 – Lisabon

Svetové dni mládeže 2023 – Lisabon

Na svetových dňoch mládeže so slovenskou komunitou Emanuel vycestovalo 17 mladýchProgram komunity Emanuel začal v Coimbre úvodnou svätou omšou a následným večerným koncertom vážnej hudby. Druhý deň sme začali rannými chválami a pokračovali účasťou na svätej omši,...

Duchovná obnova pre mužov

Duchovná obnova pre mužov

Sobota, 21. január 2023, bol obyčajný voľný deň. No pre 33 mužov to obyčajný deň nebol. Bol to deň toľko čakanej duchovnej obnovy pre nás chlapov. Deň bol zamračený, ale s veľkým očakávaním sme sa ponáhľali do pastoračného centra farnosti sv. Gorazda v Nitre na...

Narodeninový víkend – 30 rokov Komunity Emanuel na Slovensku

Narodeninový víkend – 30 rokov Komunity Emanuel na Slovensku

V Komunite Emanuel prechádzame ako členovia rôznymi formáciami. Veľa z nich nám pripraví život, v ktorého každodennosti sa snažíme žiť naše záväzky – ranné chvály, svätú omšu, adoráciu, ktoré sú zdrojom sily pre prejavovanie súcitu, zdrojom odvahy k evanjelizácii a...

On je živý 2022

On je živý 2022

Čo dopadlo dobre prvý raz, skúsime aj druhý! Tak sme si pomysleli, keď sme dostali pozitívne ohlasy od minuloročných účastníkov On je živý (OJŽ) na jeho nový koncept – viac komorný, osobný, menej anonymný a masový. A môžeme konštatovať: dopadlo to dobre aj po druhý...

Viac o komunite

Videá

Pierre Goursat a Komunita Emanuel

Cyprien a Daphrose Rugamba

Reportáž o zasvätenom živote

Citát

„Pánova milosť je ako pomaly stúpajúca vodná hladina. To, čo prišlo, vždy presiahlo moje očakávania.“

Pierre Goursat, zakladateľ Komunity Emanuel