Naše záväzky

Cieľom komunitného života je podporiť a dynamizovať záväzok žiť každý deň v duchu adorácie, súcitenia a evanjelizácie.

Život v jednote s Bohom

Členovia Komunity Emanuel túžia žiť v jednote s Bohom. Kvôli tejto jednote sa k nemu chcú obrátiť, počúvať ho, prejaviť mu svoju lásku a nechať sa ním milovať. Podstatným prvkom ich duchovného života je modlitba, lebo je stretnutím ich smädu po Bohu a smädu Boha po nich, je vstupnou bránou do jednoty s Bohom. Členovia Komunity Emanuel chcú žiť každý okamih dňa v chvále a ústredné miesto vo svojom živote dať Eucharistii.

Mezoné a komunitné stretnutia

Každý člen Komunity patrí do mezoné. Mezoné je skupinka členov, ktorá sa pravidelne, zvyčajne týždenne, stretáva, aby načúvala Duchu Svätému v chválach, v zdieľaní o Božom slove a v modlitbe príhovoru. Raz mesačne sa mezoné jedného sektora stretávajú v rozsiahlejšom čase na komunitnom víkende.

„Ak počas týždňa nemám mezoné, alebo ak na ňom nie je niektorý z bratov, cítim, že mi to chýba. Je to akoby chýbal niekto z mojej rodiny. Tieto týždenné bratské stretnutia ma pobádajú venovať čas modlitbe a modliť sa aj za bratov. Je pre mňa veľkou radosťou vidieť, čo Boh koná v ich živote! Je dobré nechať sa niesť niekým, kto z týždňa na týždeň kráča po tej istej ceste.“ (svedectvo Anaëlle)

Misia a služba

Každý člen Komunity sa angažuje aj v misionárskom živote a dáva sa k dispozícii pre služby, ktoré mu ponúka alebo mu potvrdzuje Komunita. Podľa chariziem jednotlivých členov a podľa potrieb sveta a miestnej Cirkvi môžu mať misie Komunity Emanuel tú najrôznejšiu podobu.

Sprevádzanie

Každý člen Komunity má prospech aj z pravidelného osobného sprevádzania iným členom Komunity. Toto bratské, duchovné a ľudské sprevádzanie pomáha každému žiť v súlade so záväzkami, ktoré si v Komunite zvolil, a v súlade s jeho osobnou situáciou v duchu jednoduchosti a slobody.