Misie Komunity Emanuel na Slovensku

Jedným z pilierov Komunity Emanuel je evanjelizácia. Milosť, ktorú členovia prijímajú skrze vzťah so živým Kristom v Eucharistii, v adorácii a v chválach, sa navonok zjavuje v rôznych misijných aktivitách. Sú možnosťou ako konkrétne ohlasovať evanjelium, zjavovať lásku Boha a jeho súcit so zraneným ľudstvom.

laska_pravda-360x202
Láska a pravda

Láska a pravda

Duchovná obnova pre manželské páry a rodiny.

On je zivy
On je zivy

On je živý

Stretnutie mladých, ktorého cieľom je povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo, a zažiť spoločenstvo.

Piesne, hudba a liturgia
Piesne, hudba a liturgia

Piesne, hudba a liturgia

Piesne na oslavu Boha.

SOS modlitba
SOS modlitba

SOS modlitba

Spoločne s Tebou sa pomodlíme za Tvoj modlitebný úmysel.

Večery milosrdenstva
Večery milosrdenstva

Večery milosrdenstva

Hodina strávená pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, počas ktorej je možnosť sv. spovede a modlitby príhovoru.

Emmanuel School of Mission
Emmanuel School of Mission

Emmanuel School of Mission (ESM)

Give all get more – daj rok svojho života formácii a staň sa misionárom.