Pri príležitosti 350. výročia zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque v Paray le Monial vás Komunita Emanuel srdečne pozýva na jednodňovú konferenciu BOH MÁ SRDCE, ktorá sa uskutoční 8.6.2024 v M-Aréne v Prešove.

Účasť na konferencii prisľúbil aj Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý bude celebrovať sv. omšu. V prednáške sa účastníkom prihovorí o. Juraj Vittek.

Jubilejný rok

27. decembra 2023 na okrúhle výročie prvého zo zjavení bol vo francúzskom meste Paray le Monial otvorený jubilejný rok, ktorý sa uzavrie slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 27. júna 2025. Témou jubilejného roka je „Odpovedať na lásku láskou“ (Rendre amour pour amour).

V rokoch 1673-1675 Kristus zjavil tajomstvo lásky svojho Najsvätejšieho Srdca svätej Margite-Márii Alacoque v kaplnke Navštívenia Panny Márie v mestečku Paray-le-Monial v Burgundsku. Zjavuje sa ako živé Srdce v Ježišovom tele a symbolizuje Ježišovu lásku k ľuďom, neskôr sa jej Srdce Ježišovo zjavuje horiace láskou, ako láska odmietaná, ktorá žiada opätovanie.

Pri zjavení Ježiš svätej Margite-Márii Alacoque ukazuje svoje srdce a hovorí: „Toto je srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, že nešetrilo ničím a išlo až do krajnosti, aby im vydalo svedectvo o svojej láske. A na odplatu prijímam od väčšiny iba nevďačnosti, prostredníctvom ich neúctivosti, ľahostajnosti, opovrhnutia a svätokrádeží, ktoré zakusujem v tejto sviatosti lásky. Avšak ešte viac ma zraňuje skutočnosť, že sa takto správajú aj srdcia, ktoré sú mi zasvätené.“

12 prisľúbení Ježišovho srdca

Ježiš prostredníctvom svätej Margity-Márie Alacoque dáva prísľuby tým, ktorí zbožne uctievajú Jeho Srdce. Ctitelia Ježišovho Srdca obsiahnu:

1.         Všetky milosti potrebné ich stavu

2.         Pokoj v rodinách

3.         Potechu vo všetkých protivenstvách

4.         Ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti

5.         Požehnanie na všetky podujatia a prácu

6.         Žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Ježišovom Srdci pre hriešnikov

7.         Horlivosť vlažným dušiam

8.         Horlivým dušiam pokrok v dokonalosti

9.         Požehnanie domov a miest, kde uctievajú obraz Ježišovho Srdca

10.    Kňazom milosť pri práci na spáse duší a milosť pohnúť aj najzatvrdnutejšími srdciami

11.    Tým, čo rozširujú pobožnosť Ježišovho Srdca, istotu, že budú naveky zapísaní v samotnom Srdci Ježišovom

12.    Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti

Margita-Mária Alacoque zhrňuje milosť zjavenia v jednom z jej listov nasledovne: „Toto Božské Srdce je nevysychajúcim prameňom, z ktorého neustále vytekajú tri prúdy: po prvé je to prúd milosrdenstva pre hriešnikov, ktrorým prináša ducha pokánia a ľútosti; druhý je prúdom kresťanskej lásky, ktorá prichádza na pomoc všetkým núdznym a osobitne tým, ktorí smerujú ku kresťanskej dokonalosti. Vďaka tejto pomoci prekonajú prekážky. Tretí prúd prináša lásku a svetlo dokonalým priateľom, ktorých chce zjednotiť so sebou, aby im vlial svoju múdrosť a poznanie, takže sa úplne zasvätia poslaniu šíriť slávu Ježišovho Srdca, každý svojím spôsobom“.

Posolstvo z Paray-le-Monialv stručnosti obsahuje tri podstatné rozmery: milosrdenstvo pre hriešnikovbratskú lásku a spolucítenie, ktoré sú najlepším spôsobom, ako preukázať úctu Ježišovmu Srdcu a napokon zjednotenie s Kristom, ktorého Srdce sa nám dáva, aby sme sa mu stali podobnými.

Pozývame vás na konferenciu Boh má srdce do Prešova

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Mt 11,28 

Príďte si oddýchnuť, spočinúť pri Ježišovom srdci a nechajte si srdcia zapáliť láskou, aby sme mohli byť svedkami dobroty a lásky Ježišovho srdca v tomto svete. Zvlášť sú pozvaní všetci unavení a preťažení. Miesto prijatia tu nájdu mladí, slobodní, zasvätení aj rodiny. Konferencia je pre všetky vekové kategórie.