Piesne, hudba a liturgia

„Kto spieva dvakrát sa modlí.“ (sv. Augustín)

Jednou z chariziem Komunity Emanuel je aj rozvoj liturgie a liturgického spevu. V Komunite Emanuel vzniklo množstvo piesní, ktoré sa postupne rozšírili aj do ostatných krajín a dnes majú svoje miesto v osobnej aj spoločnej modlitbe. Sú to buď piesne, ktoré možno použiť v modlitbách chvál, adoračné, mariánske piesne a piesne, ktoré sa používajú v liturgii. Vyjadrením univerzálnosti Cirkvi, ktorej sme súčasťou, sú latinské texty častí svätej omše (Kyrie, Glória, Sanctus, Agnus Dei). Svätá omša ako najväčšia oslava a vďakyvzdanie je privilegovaným miestom, kde sa uplatňuje liturgický spev, ktorý má veľmi dôležité miesto aj v liturgických sláveniach v Komunite Emanuel.


Nový Spevník 2018

spevnik_2018

Pre nás, členov Komunity Emanuel, sú modlitba chvál a adorácia súčasťou nášho životného štýlu. K tomu nám pomáhajú piesne, ktorých slová – niekedy lepšie ako my – dokážu vyjadriť naše pocity v rôznych situáciách bežných i nevšedných dní. Zároveň nás dvíhajú k Bohu, ktorý je všemocným Pánom každej situácie, pomáhajú nám vidieť svetlo zmŕtvychvstania vo chvíľach skúšok a zostať v pokoji a radosti aj vtedy, keď sa zdá, akoby sa okolo nás všetko rúcalo. V tomto nám bol príkladom aj náš zakladateľ Pierre Goursat. S jeho výrokmi sa stretneme aj v tomto spevníku. Inšpiráciou pre vznik piesní je túžba vyspievať radosť a nádej zo stretnutia so živým Bohom, ktorú v nás prebúdza Duch Svätý. Komunita Emanuel pôsobí v mnohých krajinách sveta a spev rovnakých piesní v rôznych jazykoch pri medzinárodných stretnutiach v nás umocňuje skúsenosť univerzálnosti Cirkvi. Najviac piesní vzniklo vo Francúzsku, kde má Komunita najviac členov, a v Nemecku, kde Komunita vedie aj hudobne zameranú misijnú školu.

Spevník je členený do siedmich sekcií: Chvály; Adorácia, dôvera; Duch Svätý; Mária; Omše; v sekcii Rôzne sú spevy a piesne s príležitostným využitím a v záverečnej sekcii sú Žalmové responzóriá. Na začiatku spevníka je uvedený abecedný zoznam piesní podľa jednotlivých sekcií. Za ním nasledujú tematické zoznamy, ktoré uľahčujú prípravu svätej omše po hudobnej stránke: piesne na svätú omšu (návrhy piesní a responzórií vhodných pri rôznych častiach sv. omše), index piesní na rôzne liturgické obdobia a sviatky a piesne na špeciálne príležitosti, ako je napr. vysluhovanie sviatostí. Zvlášť sú uvedené piesne k Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Prosíme ťa, Bože, o milosť pre všetkých, ktorí budeme tieto piesne spievať a hrať, aby aj skrze ne naša každodenná modlitba posväcovala náš život a prinášala bohaté duchovné ovocie, aby sa tak chválou tvojej slávy stal náš život sám.

Liturgický tím Komunity Emanuel

Tlačený spevník alebo CD vydané Komunitou Emanuel si môžete zakúpiť v kamenných predajniach Benedetto (Prievidza, Piešťany) alebo cez eshop: www.benedetto.sk

Elektronický spevník

emanuel_spevnik_google_play

Emanuel CD

cd_emanuel_9