Kontakt

Adresa:

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo
Lehota č. 776
951 36 Lehota

Miesta na Slovensku, kde žijú a pôsobia členovia Komunity Emanuel

Registrácia:

IČO: 34074511 Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
DIČ: 2021265356

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Slovenská spor., a. s. Dubnica n/V
Číslo účtu: 0360600990/0900
IBAN: SK38 0900 0000 0003 6060 0990
Swift kód: GIBASKBX

Emailové kontakty:

 

Sekretariát Komunity Emanuel
Liturgický tím a otázky súvisiace s hudbou v Komunite emanuel
Duchovná obnova pre manželské páry
Stretnutia mládeže „On je živý“ (SK)
Stretnutia mládeže Paray-le-Monial (FR)
Stretnutia mládeže Altotting (DE)
Kontakt na zasvätené sestry
Správca stránok