Riadenie Komunity

Riadenie Komunity

„ Komunita Emanuel je riadená moderátorom, ktorému asistuje Medzinárodná rada. Medzinárodná rada je zvolená kolégiom modlitby a voľby, moderátor je zvolený Medzinárodnou radou.“ (Stanovy čl.33)

V júli 2015 Kolégium modlitby a voľby zvolilo na dobu troch rokov Medzinárodnú radu Komunity Emanuel. Táto rada znovuzvolila Laurenta Landeta za moderátora Komunity a takto mu tretíkrát a zároveň naposledy zverila trojročný mandát. Pápežská rada pre laikov  potvrdila znovuzvolenie Laurenta Landeta za moderátora Komunity Emanuel a Ježišovho bratstva.

Zvolení členovia rady sú: Bruno Abart (Francúzsko), Laurent Albisetti (Kanada), Nestor Attomatoun (Benin), Laurent Baleba (Kamerun), Annick Bescond(Francúzsko), Faustine Carron (Francúzsko), Rafael Cerqueira Fornasier (Brazília), Marguerite Chevreul (Francúzsko), Martin Fenkart (Rakúsko), François Gonon (Francúzsko), Pierre-Yves Gomez (Francúzsko), Jernej Kastelec (Slovinsko), Daniella Kuijpers (Holandsko), Bruno Pouzoullic (Francúzsko), Anna Semaniak (Poľsko).

So súhlasom Medzinárodnej rady Laurent Landete menoval nasledovných zodpovedných za jednotlivé životné stavy, ktorí sú zároveň právoplatnými členmi spomínanej rady:

  • Otec Henri-Marie Mottin je zodpovedný za špecifické otázky týkajúce sa kňazov a diakonov.
  • Antonia Holstein je zodpovedná za špecifické otázky týkajúce sa zasvätených sestier.
  • Michel Brulon je zodpovedný za špecifické otázky týkajúce sa zasvätených bratov.
Laurent Landete - Moderátor Komunity Emanuel

Laurent Landete je otec šiestich detí a pracuje ako ošetrovateľ v Bordeaux. Už ako mladík počas štúdií v Bordeaux hľadal „radostných kresťanov“ a natrafil na Komunitu Emanuel a spoznal aj svoju budúcu manželku. Spolu absolvovali duchovnú obnovu vo farnosti zverenej Komunite v centre Bordeaux. Sám spomína: „Práve táto farnosť sa o niekoľko rokov stala veľmi živou aj vďaka radostnej liturgii.“ Angažovanosť v Komunite Emanuel mladý pár pripravila na ťažkú životnú skúšku, nakoľko dve najstaršie deti (dnes majú 18 a 17 rokov) trpia vážnym genetickým ochorením.

FAIRE UN DON DONNER