Drahí bratia, kňazi, diakoni, seminaristi a členovia Asociácie kléru Komunity Emanuel (AKKE),

v dnešný krásny sviatok sv. Agnesy, kedy sa požehnávajú jahniatka, ktorých vlna sa používa pri výrobe arcibiskupského pália, vám s radosťou oznamujeme, že pápež František vymenoval nášho brata Dominique-Marie David za arcibiskupa Monaka.

Plní vďačnosti za dôveru, ktorá nám Katolícka cirkev preukázala v komunitnom kňazovi, sa pokorne modlime za Monsignora Dominique-Marie a za Komunitu Emanuel, aby verne plnila misiu s cirkvou a v samotnom srdci cirkvi.

Pod týmto článkom nájdete oficiálny životopis Monsignora Dominique-Marie, ktorý publikovala Konferencia biskupov vo Francúzsku.

Biskupská vysviacka Monsignora Dominique-Marie David sa bude konať v nedeľu, 8. marca 2020 o 15:30 v Katedrále nepoškvrnenej Matky Božej v Monaku.

Modlime sa za nového arcibiskupa a jeho diecézu: Nech Mária naplní celé monacké kniežatstvo svojou nežnosťou.

Henri-Marie Mottin +
Predseda AKKE