Čo dopadlo dobre prvý raz, skúsime aj druhý! Tak sme si pomysleli, keď sme dostali pozitívne ohlasy od minuloročných účastníkov On je živý (OJŽ) na jeho nový koncept – viac komorný, osobný, menej anonymný a masový. A môžeme konštatovať: dopadlo to dobre aj po druhý raz!

O účastníkov nebola núdza. Kapacita sa rýchlo zaplnila a my sme mohli privítať približne 100 účastníkov v Badíne (Dom Xaver), na ktorých čakal bohatý program. Radostné chvály, svätá omša, adorácia, ktoré sú piliermi spirituality našej komunity, ako aj workshopy, priestor na rozhovory a sobotná párty, ktoré patria k prirodzenosti mladých, pre ktorých je OJŽ určené. Skutočne, atmosféra bola skvelá! Vytvorili sme spoločenstvo, v ktorom sme mali pocit vzájomného prijatia a spolupatričnosti.

Sme mladí, ktorí žijeme vo svete plnom nástrah. V dobe, kedy to veľakrát nie je jednoduché. Často prežívame podobné starosti a ťažkosti. Ako odpoveď na rezonujúce udalosti v spoločnosti a vo svete sme za tému OJŽ zvolili tému POKOJA.

Prednášky, kázne a motív večera milosrdenstva (moderovanej adorácie) sa niesli v téme pokoja – ako získať vnútorný pokoj a vnášať ho do našich vzťahov, práce, našich životov. Isteže, je to náročná a strmá cesta a jeden víkend nemusí stačiť, aby sme sa stali majstrami vnútorného pokoja nášho srdca. Ale jeden víkend môže stačiť na to, aby sme zistili správny smer a cestu k tomuto cieľu. A hlavne o tom bol tohtoročný On je živý. Aj o všetkom ostatnom, čo vám prinášame ďalej v obrazovej reči fotografií a svedectiev účastníkov. Tešíme sa na budúci rok – do tretice!

Na OJŽ sa mi páčilo, že:

  • sme boli medzi mladými ľuďmi ktorí tam sú, lebo tam chcú byť a všetkých spája ten istý dôvod – hľadajú Boha. Téma sa veľmi hodila pre dnešnú dobu, aj môj osobný život. Chvály, sväté omše, večer milosrdenstva, nočná adorácia boli krásne + ako člen zboru sa učím mať radosť zo služby druhým. Oceňujem coffee break – trochu voľného času medzi programom, chválonožky ♡ a celkovo obchodík. Taktiež častú možnosť sv. spovede a ochotu kňazov.
  • centrom víkendu bola modlitba. Že to bol taký víkend rozmanitej modlitby. Alebo to môžeme nazvať aj víkend rozhovorov všeobecne – s Bohom a to mnohými spôsobmi a s ľuďmi naokolo – či v skupinke, pri jedle alebo v sobotný večer v tanci.
  • sme hneď v prvý večer mohli hrať spoločenskú hru 😀 je to super vec, jednoduché a výstižné kázne všetkých kňazov, možnosť vybrať si z viacerých workshopov, celonočná adorka – úplná paráda, spoločné tance počas párty a tanečné vstupy moderátorov v prestávkach.
  • sme mohli byť spolu, že sme sa mohli spolu zabaviť, že som spoznala ďalších mladých ľudí, ktorí hľadajú pravý pokoj u toho, KTORÝ ho dáva.