Mt 1,23

„Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“

kto sme

O Komunite Emanuel

Medzinárodná katolícka Komunita Emanuel je spoločenstvo veriacich uznané Svätou stolicou. Členov spája skúsenosť so živým Bohom, ktorého spoznali ako Emanuela – Boha prítomného v každodennom živote, a túžba svedčiť o jeho blízkosti. Ako verejné združenie veriacich spája slobodných, manželov, kňazov, zasvätených mužov a ženy. Život Komunity stojí na štyroch pilieroch: modlitba chvál, adorácia, súcitenie a evanjelizácia. 

Chvály

Každé stretnutie bratov a sestier začína chválami. Ich cieľom je rozdúchať oheň radosti z Božej blízkosti a zároveň otvoriť srdcia pre výzvy vnuknuté Duchom Svätým.

Adorácia

Stredom života Komunity je eucharistický Kristus. Hlavná milosť Komunity pochádza z adorácie Emanuela – Boha, ktorý je skutočne prítomný uprostred nás. 

Súcitenie

Zo života modlitby a účasti na Eucharistii vyrastá túžba žiť s ľuďmi v skutočnej solidarite, t.j. v súcitení s tými, ktorí hmotne a duchovne strádajú.

Evanjelizácia

Zo súcitenia sa rodí smäd po evanjelizácii, preto je povolaním Komunity Emanuel odovzdávať evanjelium v dnešnom svete.

čo máme nové

Aktuality

Audiokniha Oheň a nádej

Audiokniha Oheň a nádej

Pred päťdesiatimi rokmi (v roku 1972) skupina ľudí, zhromaždená okolo francúzskeho kňaza Henriho Caffarela a jedného manželského páru, Xavier a Brigitte le Pichon, zažila skúsenosť, ktorá úplne zmenila ich život. V ten deň sa navonok nič nestalo, ale bol to začiatok...

Veľká noc v ALTÖTTINGU 2022

Veľká noc v ALTÖTTINGU 2022

Zaži Veľkú noc inak na slávení veľkonočného Trojdnia v nemeckom pútnickom mieste s mladými z celej Európy! Termín: 14. – 18. 4. 2022 Vek: 16 – 30 Prihláška: TU Do prihlášky treba uviesť do poznámky - účastník SK, nakoľko je doprava koordinovaná s bratmi a sestrami z...

Lyže a chvály 2022

Lyže a chvály 2022

Lyže a chvály 2022 - úžasná partia mladých ľudí, krásne počasie, Božia prítomnosť Bolo nás 33 mladých ľudí. 2 dni. V Terchovej. Krása Božieho stvorenia nás obklopovala a my sme ju skrze dar spoločenstva mohli načerpať v plnej majestátnosti. Cez jednoduchosť lyžovania,...

Cesta vďačnosti

Cesta vďačnosti

Rok 2020/ 2021 sme v Komunite Emanuel prežili ako „rok vďačnosti.“ Mnohí bratia a sestry svedčili o tom, ako im slová a aj praktické precvičovanie vďačnosti povzbudili srdcia a menili pohľad na realitu „doby covidovej“.  Z tejto vnútornej komunitnej formácie vznikol...

Bratská láska ako prvý dar Ducha Svätého: Príbeh Komunity Emanuel

Bratská láska ako prvý dar Ducha Svätého: Príbeh Komunity Emanuel

Komunita Emanuel sa narodila pred 50 rokmi, v nedeľu 13. februára 1972, a jej prvými členmi bola tá najnepravdepodobnejšia kombinácia ľudí - čerstvý dôchodca Pierre Goursat a študentka medicíny Martina Catta. Martina si na tieto udalosti spomína takto: „Pierre bol v...

On je živý – si aj ty?

On je živý – si aj ty?

Akcia „On je živý“ je stále živá. Aj po 25 rokoch sa dňa 10. – 12. septembra dožije svojich úctyhodných 26. narodenín. Pri tejto príležitosti sme si zaumienili OJŽ trochu omladiť a obliecť do nového šatu. Začali sme dramatickou zmenou miesta. Keď sme oslovili...

Viac o komunite

Videá

Pierre Goursat a Komunita Emanuel

Cyprien a Daphrose Rugamba

Reportáž o zasvätenom živote

Citát

„Pánova milosť je ako pomaly stúpajúca vodná hladina. To, čo prišlo, vždy presiahlo moje očakávania.“

Pierre Goursat, zakladateľ Komunity Emanuel