Pred päťdesiatimi rokmi (v roku 1972) skupina ľudí, zhromaždená okolo francúzskeho kňaza Henriho Caffarela a jedného manželského páru, Xavier a Brigitte le Pichon, zažila skúsenosť, ktorá úplne zmenila ich život. V ten deň sa navonok nič nestalo, ale bol to začiatok jedného veľkého dobrodružstva, ktoré pokračuje ďalej a od toho dňa tú istú skúsenosť zažili tisíce ľudí vo Francúzsku, Európe a dokonca na celom svete. Je to skúsenosť vyliatia Ducha Svätého, ktorá sa odvtedy šíri a ľudia rôznych krajín, spoločenského postavenia, či profesie, veriaci či neveriaci, hľadajúci či pochybujúci, mladí či menej mladí, slobodní či manželia, kňazi či zasvätení, zažívajú znova a znova tú istú skúsenosť, ktorá mení ich životy. Je to skúsenosť stretnutia so živým Bohom, skúsenosť, kedy Duch Svätý vstupuje do ich života a On ich sprevádza cestou plnou dobrodružstva.

Medzi tými prvými bol aj Pierre Goursat (1914 – 1991), zakladateľ Komunity Emanuel. Pierre Goursat bol laikom, ktorý zasvätil svoj život Bohu ako adorátor Eucharistie uprostred sveta. Žil v Paríži obyčajným životom mnohých ľudí, s ktorými sa stretával, s ktorými pracoval, s ktorými sa priatelil a ktorým túžil ukazovať cestu k Bohu. V časoch, keď ľudia zabúdali na Boha a kostoly sa nielen vo Francúzsku vyprázdňovali, on zostal verný a v tichosti adoroval Ježiša prítomného v Eucharistií. A Boh ho postupne pripravoval na dielo, ku ktorému ho pozval. V 58. roku svojho života, však zažil niečo, čo už možno ani nečakal, Duch Svätý vstúpil do jeho života. A ďalších 19 rokov sú svedectvom toho ako pôsobil v jeho živote, ako ho viedol a sprevádzal. Tieto roky sú svedectvom jedného veľkého dobrodružstva, ktoré Pierre a neskôr aj jeho priatelia a bratia a sestry z komunity zažívali. Trvá podnes, trvá stále, je doslova fascinujúce sledovať a počúvať ako aj v dnešnej dobe Duch Svätý účinkuje v živote Cirkvi a veriacich. Je úžasne vidieť, ako aj dnes je Boh Emanuel, prítomný v našom každodennom živote.

Predstavujeme vám audioknihu „Oheň a nádej“, ktorá rozpráva príbeh Pierra Goursata a Komunity Emanuel, ktorej je zakladateľom. Veríme, že vás povzbudí a spríjemní deň, ale najmä že bude pre všetkých svedectvom o Božom diele, o tom, ako Boh neprestáva pôsobiť v živote svojich veriacich. Prajeme vám príjemné počúvanie! ?

Dnes, keď majú mnohí problém prijať Cirkev, tak v tejto knihe po obnove Duchom Sv., Duch Sv. jasne vedie ľudí ku vzťahu k Cirkvi. Mňa to veľmi oslovuje. Jolka
Pri prvom čítaní knihy Oheň a nádej som si uvedomil skutočnosť – BOH je so mnou – to nie je problém, to je fakt. Ale som ja s Bohom? A to je problém. Sprevádza ma to životom a núti  ku  zmene. Aby som bol s Bohom. Čerpať silu pri adorácii, z Božieho slova, v modlitbe za iných, obete a súcite… František
Úžasný príbeh filmového kritika a dobrodruha z Paríža, ktorý sa nechal zapáliť láskou k Pánovi a s ohňom lásky kráčal celým ďalším  životom. Kniha prezradí, čo všetko to prinieslo  a nielen jemu samému.Terézia
Je to kniha plná hlbokých myšlienok a znamená pre mňa osvetlenie začiatku zrodu komunity a pôsobenie Ducha Svätého, ktorý si používa ľudí ku krásnym a presahujúcim dielam. Komunita Emanuel odkrýva svoje korene siahajúce k charizmatickej obnove a zároveň poukazuje na jej úžasné pokorného zakladateľa. Jeho pokora, jeho ochota slúžiť a adorovať prítomného Spasiteľa v Eucharistii prináša nové poznania, ktoré zmenia v prvom rade  nás samých a potom aj svet. A pritom všetko je také jednoduché, len otvoriť srdce a načúvať. Je to jednoducho úžasná kniha, ktorú vrelo odporúčam pre každého, kto dychti po hlbšom duchovnom živote. Viera

Počúvajte audioknihu Oheň a nádej v podcastových aplikáciách: