Mt 1,23

„Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“

kto sme

O Komunite Emanuel

Medzinárodná katolícka Komunita Emanuel je spoločenstvo veriacich uznané Svätou stolicou. Členov spája skúsenosť so živým Bohom, ktorého spoznali ako Emanuela – Boha prítomného v každodennom živote, a túžba svedčiť o jeho blízkosti. Ako verejné združenie veriacich spája slobodných, manželov, kňazov, zasvätených mužov a ženy. Život Komunity stojí na štyroch pilieroch: modlitba chvál, adorácia, súcitenie a evanjelizácia. 

Chvály

Každé stretnutie bratov a sestier začína chválami. Ich cieľom je rozdúchať oheň radosti z Božej blízkosti a zároveň otvoriť srdcia pre výzvy vnuknuté Duchom Svätým.

Adorácia

Stredom života Komunity je eucharistický Kristus. Hlavná milosť Komunity pochádza z adorácie Emanuela – Boha, ktorý je skutočne prítomný uprostred nás. 

Súcitenie

Zo života modlitby a účasti na Eucharistii vyrastá túžba žiť s ľuďmi v skutočnej solidarite, t.j. v súcitení s tými, ktorí hmotne a duchovne strádajú.

Evanjelizácia

Zo súcitenia sa rodí smäd po evanjelizácii, preto je povolaním Komunity Emanuel odovzdávať evanjelium v dnešnom svete.

čo máme nové

Aktuality

SOS pomoc rozvedeným a osamelým rodičom

SOS pomoc rozvedeným a osamelým rodičom

Hlavná milosť Komunity Emanuel pochádza z eucharistickej adorácie Boha, ktorý je skutočne prítomný uprostred nás – Emanuel. Z tejto adorácie sa rodí súcitenie so všetkými ľuďmi, ktorí trpia rôznym spôsobom a ktorí hľadajú Božiu alebo našu pomoc. Na...

Mária nás prijíma ako matka (vyučovanie Pierra Goursata)

Mária nás prijíma ako matka (vyučovanie Pierra Goursata)

Pierre Goursat, zakladateľ Komunity Emanuel, zomrel v deň sviatku Zvestovania Pána 25. marca 1991. V tomto roku si pripomíname tridsiate výročie jeho odchodu k Pánovi. Pierrov život sa, takpovediac, odvíjal z rúk  Panny Márie späť do jej náručia, lebo sa narodil 15....

Evanjelizačná škola sv. Ondreja otvára nový ročník

Evanjelizačná škola sv. Ondreja otvára nový ročník

Pozývame ťa objavovať tajomstvo, ako napĺňať Ježišovu túžbu zachrániť svet. Cieľom Evanjelizačnej školy je formovať mladých ľudí – nechať rásť odvahu, lásku a vieru. Túžime slovom a spôsobom života vnášať lásku Ježiša Krista do našich životov. Nechať sa milovať a...

Hory a chvály 2020 – unesení krásou hôr a chválou v srdci

Hory a chvály 2020 – unesení krásou hôr a chválou v srdci

No, a sme doma! Hory a chvály sa nám úspešne skončili a 35-ti mladí ľudia sme sa rozišli každý do svojho každodenného života. Niektorí pokračujeme v objavovaní krás prírody. Niektorí za pracovným stolom triedime nahromadenú poštu. Mnohí zas len bolestne prekladáme...

Chlapský teleport

Chlapský teleport

Keď sa povie turistika alebo púť, každý vie, čo to znamená. Ale keď sa povie teleport? Priznám sa, že slovo sa mi spája s počítačovými hrami. Nešlo však o virtuálnu realitu, ale o skutočnosť so všetkým, čo prináša – putovanie, námahu, pot, smäd, hlad, ale aj smiech,...

Viac o komunite

Videá

Pierre Goursat a Komunita Emanuel

Cyprien a Daphrose Rugamba

Reportáž o zasvätenom živote

Citát

„Pánova milosť je ako pomaly stúpajúca vodná hladina. To, čo prišlo, vždy presiahlo moje očakávania.“

Pierre Goursat, zakladateľ Komunity Emanuel