Lyže a chvály 2022 – úžasná partia mladých ľudí, krásne počasie, Božia prítomnosť

Bolo nás 33 mladých ľudí. 2 dni. V Terchovej.

Krása Božieho stvorenia nás obklopovala a my sme ju skrze dar spoločenstva mohli načerpať v plnej majestátnosti.

Cez jednoduchosť lyžovania, prechádzok, rannej modlitby chvál a spoločne stráveného času nám Boh dal pocítiť svoju blízkosť a pravdu, že On sa o nás stará – je s nami, Emanuel, a nikdy nás neopustí. Úžasná atmosféra, ktorú sme cez tento víkend vďaka Božej milosti zakúsili sa opisuje veľmi ťažko. Radšej o nej necháme prehovoriť momenty vo fotografiách…