Od 4. do 30. mája sa koná online duchovná obnova WAKE UP, ktorú organizuje páter Milan Toman v kostole Povýšenia sv.Kríža v Bratislave spolu so spoločenstvom EFEZ a našou Komunitou Emanuel.

Prihlásiť sa k obnove možno každý pracovný deň od 6:30 cez link  daliborko.sk/tv/ alebo cez FB Daliborko.  Od pondelka do piatku „budíme Zornicu“, kde adorujeme Pána, modlíme sa litánie k Duchu Sv. a čítame zamyslenie na daný deň, ktoré nás sprevádza počas celého dňa a týždňa.

Čas pandémie skúma naše srdcia a odhaľuje slabé a zranené miesta. Čas izolácie a karantény v nás prebúdza túžbu začať nanovo. Spravme REŠTART, avšak s novým srdcom posilneným mocou zhora. Túžime pred zoslaním Ducha Svätého vyprosovať milosti pre každý stav a povolanie v našej komunite. Túžime sa nanovo zapáliť a horieť Božou láskou, verne a s dôverou pristupovať k trónu Jeho milostí, „aby vás naplnila Božia milosť celá“ (Ef 3,19)

Pravidelne každý štvrtok počas obnovy prebieha od 19:00-21:00 večer modlitieb. Taktiež sa k týmto večerom chvály a modlitby možno pripojiť cez link daliborko.sk/tv/ alebo cez FB Daliborko.

Program štvrtkových večerov:
19:00 – modlitba chvály;
19:10 – vyučovanie;
19:30 – sv. omša;
20:00 – Modlitebný večer: adorácia a príhovorné modlitby;
21:00 – záverečné Eucharistické požehnanie.

Témy štvrtkových večerov:

07. máj 2020: BOLESŤ – „Zranené srdce“ (sprevádzané Komunitou Emanuel)
Modlitba za uzdravenie zo strachu, paniky a za dôveru srdca.

14. máj 2020: VĎAČNOSŤ – „Pán nášho života“ (sprevádzané spoločenstvom Efez)
Modlitba prijatia seba a za odovzdanie života.

21. máj 2020: ODVAHA – „Dal som vám moc“ (sprevádzané Komunitou Emanuel)
Modlitba oslobodenia a modlitba za plnosť ovocia sviatostí.

28. máj 2020: CHVÁLA – „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“.  Modlitba za vnútornú slobodu a vyliatie Ducha Sv. (sprevádzané spoločenstvom Efez)

30. máj 2020 – WAKEUP / celodenná duchovná obnova a nočná vigília s Komunitou Emanuel, spoločenstvom Efez a veríme, že aj v tomto roku príde medzi nás otec biskup Jozef Haľko

Zjednoťme sa či už fyzicky prítomní počas štvrtkových večerov alebo duchovne cez internet a chváľme Pána, lebo On sa nám v tomto čase každému jednotlivo prihovára: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ (Ján 14,27)  A tak sa nebojme spraviť krok väčšej dôvery, veď On už ten krok vpred dávno urobil pre nás.