Plní nadšenia sme prijali správu o novoročnom stretnutí mladých komunity Emanuel (v originály zvanom EEYM – Emmanuel European Youth Meeting), na ktorom sme mali privítať rok 2020 v Paríži.

Avšak, či už v dôsledku absencie vhodného miesta v eiffelovom meste, a či z Božej prozreteľnosti, skončili sme v Krakove.

Organizátori z obáv, či mladí zvládnu tento na poslednú chvíľu zmenený, vzdialenostný, no najmä čo sa týka atraktivity miesta „degradačný“ šok spočiatku nepočítali s hojnou účasťou. Opak sa ale stal pravdou a privítali sme sa so 180 účastníkmi nie len z Európy, ale aj iných rozmanitých krajín sveta.

Portugalci, Angličania, Filipínčania, Maurícijčania, Francúzi, Maďari, Poliaci, Česi, Ukrajinci, Slováci (ktorí sme tam tvorili až 12% celkového počtu účastníkov) sme sa privítali ako bratia a sestry, ktorí, hoci sa nikdy pred tým nevideli, mali pocit, akoby sa poznali večnosť (tento aspekt je v komunite až hmatateľne prítomný na celom svete).

A tak v tejto jednote sme spolu každé ráno vzdávali chválu a pozdvihovali ruky k Bohu, slávili eucharistiu, modlili sa, počúvali vyučovania, evanjelizovali, zúčastnili sa na prehliadke miest, pozreli si múzeum Jána Pavla II. a sanktuárium Božieho milosrdenstva, zhromaždili sa v jednom sprievode a až do polnoci adorovali pred Najsvätejšou sviatosťou a potom jedli a tancovali až do rána bieleho. Neboli sme anonymná masa, ale jeden o druhého sme sa mohli oprieť, jeden s druhým sa zasmiať a tak spolu privítať nový rok.

V rámci neho sme boli špeciálne vyzvaní slovami motta tohtoročného EEYM: „Nebojte sa!“

Nebojte sa byť svetlom pre tento svet, žiariť tam, kde vládne tma. Buďte ako hviezdy, ktoré svietia na nočnej oblohe. A vašim svetlom nech je radosť. Ako povedal zakladateľ našej komunity Pierre Goursat: „Kresťanstvo – to je radosť.“

Prajeme každému z nás, aby bol tento rok naplnený dňami, v ktorých sa nebudeme báť byť skutočnými kresťanmi a v ktorom bude Boh napĺňať naše srdcia svojim prísľubom, že neprestane byť Emanuel – stále s nami.