emanuel_spevnik_google_playElektronický spevník Komunity Emanuel si odteraz môžete stiahnuť priamo do svojho Android telefónu. Stiahnuť si ho môžete ako každú inú aplikáciu cez google play. Nájdete ju pod názvom: Emanuel spevník alebo cez tento link.

Spevník obsahuje piesne komunity Emanuel, ktoré sú určené k oslave Boha. Aplikácia je elektronickým zobrazením malého spevníka, ktorý sa každoročne vydáva pri medzinárodnom stretnutí mladých On je živý. V blízkej budúcnosti bude rozsah piesní rozšírený o všetky komunitné spevníky, ako aj dodatky, či novovzniknuté piesne. Preto nikdy neváhajte aplikáciu aktualizovať!