Milí priatelia Komunity Emanuel!

2% z Vašich daní môžu poslúžiť na šírenie svedectva o tom, že On je živý. Príjmy z 2% používame na pokrytie výdavkov súvisiacich s medzinárodným stretnutím mladých On je živý, duchovných cvičení pre manželov Láska a pravda a Kurzu Ave pre rozvedených a single rodičov. Sme vďační za každý príspevok a myslíme na Vás v modlitbe.

Ďakujeme!

Komunita Emanuel

INFORMÁCIE AKO DAROVAŤ 2%  (3%) DANE

Pre zamestnancov
Lehota na doručenie Vyhlásenia a Potvrdenia o zaplatení dane na príslušný daňový úrad je stanovená do 30. 4. 2024.

Postup pre zamestnancov, :

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane je dôležité označiť, na druhej strane tlačiva v časti VII., že žiadate o vystavenie potvrdenia podľa § 50. Následne Vám zamestnávateľ vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky pre Komunitu Emanuel minimálne 40 hodín, požiadajte nás o vystavenie Potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 dobrovoľníckych hodín. 
  3. Vypíšte svoje údaje /údaje o daňovníkovi/ do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú poukazujete.
    Vyhlásenie
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2024. Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak si podávate daňové priznanie Vy sami, a nie Váš zamestnávateľ, potom je potrebné podať daňové priznanie do 31.03.2024 a vyplniť priamo v tomto Daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Údaje o Komunite Emanuel:

IČO: 34074511
Obchodné meno (názov): Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo