2% pre On je živý

Milí priatelia a priaznivci Komunity Emanuel!

Príjmy z 2% používame na pokrytie výdavkov súvisiacich s medzinárodným stretnutím mladých On je živý. Sme vďační za každý príspevok a uisťujeme Vás, že členovia Komunity Emanuel sa celoročne modlia za dobrodincov Komunity Emanuel.

Ďakujeme!

Komunita Emanuel

INFORMÁCIE AKO DAROVAŤ 2%  (3%) DANE

Pre zamestnancov
Lehota na doručenie Vyhlásenia a Potvrdenia na príslušný daňový úrad stanovená do 30. 4. 2020 sa oficiálne predlžuje až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak by napr. pandémia skončila v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020.

Postup pre zamestnancov, :

 1. Do 17.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vypíšte svoje údaje /údaje o daňovníkovi/ do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú poukazujete.
  VYHLÁSENIE
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak si podávate daňové priznanie Vy sami, a nie Váš zamestnávateľ, potom je potrebné podať daňové priznanie do 31.03.2020 a vyplniť priamo v tomto Daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Fyzické osoby a právnické osoby Vyhlásenie nepotrebujú – poukázanie príslušného % dane je priamo v daňovom priznaní.

Údaje o Komunite Emanuel:
IČO: 34074511
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Obchodné meno: Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo
Sídlo: Kochanovská 223/67, 078 01 Sečovce