Od 28. decembra do 1. januára 2019 viac ako 250 mladých ľudí z každého kontinentu, zhromaždení spolu v Ľubľane, Slovinsku, aby oslávili Nový rok ako jedna rodina.

Aký neobyčajný spôsob oslavy Nového roka: zvuk vybuchujúcich ohňostrojov vonku, skupina mladých ľudí v adorácií pred Najsvätejšou sviatosťou pohrúžená v tichu, ohromné chvály, ktorými vzdávajú vďaku Pánovi za to, kým je – Emanuel, Boh s nami. Dozveď sa viac v nasledujúcich svedectvách.

Agata a Gasper, ste zodpovední za mladých v Slovinsku a prijali ste tiež zodpovednosť usporiadať EEYM. Prečo ste vybrali ako motív stretnutia draka?

Patrónom Ľubľany je sv.Juraj. Preto je jej symbolom drak. Uvideli sme úžasné spojenie tohtoročného motta EEYM: „Tu som,“ s príbehom o sv.Jurajovi, ktorý bojoval s drakom a ktorý povedal Bohu: „Tu som“, a porazil draka, napriek tomu, že sa ho každý bál. Drak je symbolom zlého, hriechu, ktorý nám sťažuje našu cestu k svätosti. Každý z nás je povolaný, aby zabil svojich drakov.

Ermelin, ty si prišiel z veľkej diaľky, povedz nám, čo si zažil počas uplynulých 5 dní?

Pochádzam z Konga a tento rok trávim v ESM v Ríme (ESM je jednoročná evanjelizačná škola pre mladých v 7 krajinách sveta – viac info tu). Počas 5 dní bratského života, vyučovaní a misie som objavil obrovskú radosť, že som mohol byť súčasťou veľkej rodiny s viac ako 200 mladými ľuďmi prichádzajúcich z viac ako 20 krajín z celého sveta. Obnovila sa vo mne nádej a túžba vždy hľadať Boha, kráčať k Nemu a byť pozorný na to, čo mi hovorí, pretože On vždy ku nám prehovára. Na konci stretnutia som sa rozhodol vždy načúvať Jeho hlasu a nechať sa Ním viesť, pretože On jediný vie, čo je pre mňa lepšie.

Otec Wojciech, ako zodpovedný za mladých v Európe, čo by ste nám o tom povedali vy?

Najdôležitejším cieľom stretnutia bolo stretnúť Krista. Bola to práve bratská atmosféra, ktorá spôsobila, že duchovný rozmer stretnutia bol taký autentický a plodný. Prednášky a workshopy smerovali k tomu, aby mladým pomohli načúvať Pánovmu volaniu. V Ľubľane bolo úžasne vyvážené duchovno so zábavou – to je to, čo charakterizuje EEYM.