Pozvánka na konferenciu

Pri príležitosti 350. výročia zjavenia Božského Srdca Ježišovho Komunita Emanuel organizuje jednodňovú konferenciu BOH MÁ SRDCE, ktorá sa uskutoční 8.6.2024 v prešovskej M-Aréne.

Účasť na konferencii prisľúbil aj Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý bude celebrovať svätú omšu. Na hlavnú tému konferencie sa prihovorí o. Juraj Vittek.

Hostia

foto / Zuzana Kostková, Človek a Viera

Mons. Nicola Girasoli

Pochádza z Talianska. V roku 2006 sa stal apoštolským nunciom v africkej Zambii a Malawi, potom vo viacerých karibských štátoch, v juhoamerickom Peru a od roku 2022 je apoštolským nunciom na Slovensku.

foto / Zuzana Kostková, Človek a Viera

o. Juraj Vittek

Je farárom v Bratislave-Petržalke. Vyučuje na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pohybuje sa aj v rozličných médiách, hlavne v TV Lux. 

Program

9.00    –  Príchod účastníkov
9.30    –  Chvály
10.00  –  Prednáška – o. Juraj Vittek
11.00  –  Adorácia
11.30  –  Sv. omša – Mons. Nicola Girasoli
13.00 –  Obed

14.00  –  Chvály
14.30  –  Svedectvá
15.00  –  Adorácia – Hodinka s Božským Srdcom
17.00  –  Predpokladaný záver

Informácie

Stretnutie je bezplatné.

Na stretnutie môžete prísť aj s deťmi, pre ktorých bude zabezpečená miestnosť na hranie s projekciou programu a odposluchom. Pri deťoch nebude zabezpečená služba a samostatný program. Za deti sú zodpovední ich rodičia.

Ponúkame možnosť objednať si obed. K dispozícii bude veľmi chutný guláš bez lepku a k dispozícii bude aj bezlepkový chlieb.
Cena obeda je 6,00 €. V budove haly je kaviareň, kde sa budete môcť občerstviť.

Prihlasovanie na konferenciu je potrebné pre obmedzenú kapacitu haly. Prihlásiť sa na konferenciu bude možné do zaplnenia kapacity haly, preto odporúčame sa prihlásiť čo najskôr.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“

Matúš 11,28

Prihlasovanie

Podporiť konferenciu Boh má srdce môžete aj Vy

Vstup na toto stretnutie je bezplatný, aby mohli prísť všetci, aj tí, ktorým to finančne nevychádza. Hoci veľmi dobre vieme, že nič nie je bezplatné a že tieto stretnutia organizujeme aj vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje dary. Ak sa chceš pripojiť a podporiť toto stretnutie, možeš tak urobiť ľubovoľnou sumou na

IBAN: SK38 0900 0000 0003 6060 0990
Variabilný symbol: 862024

Prispej sumou 5 EUR:

QR kod

Prispej sumou 10 EUR:

QR kod

Prispej sumou 20 EUR:

QR kod

Prispej sumou 50 EUR:

QR kod

Za pomoc a podporu zo srdca ďakujeme!

Parkovanie

Chceme vás poprosiť, aby ste na parkovanie využili parkoviská pri blízkych obchodných centrách na priloženej mapke. Nie je vhodné parkovať pri bytovkách a obytných domoch, aby sme neblokovali miestnych obyvateľov. Parkovisko pri hale má obmedzenú kapacitu a bude slúžiť pre slúžiacich a hostí. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie pokynov. Nech aj toto bude svedectvom našej autentickej viery.

Partneri