V termíne od 31. 10. 2018 – 4. 11. 2018 prebiehalo na Velehrade stretnutie Bratstva Ježišovho. Organizovali ho bratia a sestry z Českej komunity Emanuel a Bratstva Ježišovho. Témou stretnutia bolo Communio – spoločenstvo. Ako žiť spoločenstvo a vyžarovať ho do sveta.

Okrem bratov a sestier z Českej republiky sa stretnutia zúčastnili bratia a sestry zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Nemecka, Francúzka za účasti moderátora Komunity Emanuel Michaela Bernarda de Vregilles manželkou.

Spolu sme zažili hlboký zážitok spoločenstva, plného bratskej lásky, radosti, oslavy Boha a dôkaz toho, že sa dá žiť jednota a porozumenie medzi národmi. Náš Jozef Mikula – kňaz Komunity Emanuel sa na tomto stretnutí zasvätil v Bratstve Ježišovom a dal sa k dispozícii pre misie.