V dňoch 2. – 5. 2. 2018 katolícka Komunita Emanuel organizovala v Nitre 23. ročník medzinárodného stretnutia mladých „On je živý.“ Program sa odvíjal v duchu slov spevu Magnificat:

„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“ (Lk 1, 49).

Posolstvo Máriiných slov ožívalo v tradičnej reťazi modlitby chvál, adorácie, svätých omší a rôznych stretnutí s pozvanými hosťami.

Piatkový program začal svätou omšou kňaz Komunity Róbert Jáger a už v prvom príhovore načal tému „veľkých vecí“ v živote každého človeka, ich hľadanie a pravdivú identifikáciu. Večer dotvorili chvály spoločenstva Martindom zavŕšené eucharistickým požehnaním.

Hlavným hosťom programu bola Kateřina Lachmanová z Českej republiky. V dvoch prednáškach poukázala na skutočnosť, že Mária mala milosť nadhľadu na to, čo Boh vykonal pre celé ľudské pokolenia v kontexte celých dejín. Ako najdôležitejšie „veľké veci“ pomenovala skutočnosť, že každý kresťan je príbytkom živého Boha, a tajomstvo kríža, ktoré označila za „zazipovanú radostnú zvesť.“ Myšlienku rozvila do piatich zvestí: závažnosť hriechu, potreba očisťovania, veľkosť Božej lásky k nám, hodnota človeka v Božích očiach a zvesť, že zlo ani smrť nemajú posledné slovo.

Sobotný popoludňajší program príjemne začalo Teatro Colorato s predstavením Ó sláva hviezd ó sláva, nasledované predstavením Evanjelizačnej školy ESM v Ríme. Téma veľkých aj malých vecí rezonovala aj vo workshopoch: Divadelný workshop  (Peter Weinciller a Teatro Colorato),Tanečný workshop (Tomáš Surovec), Sex pred manželstvom – prečo nie?! (Soňa a Lukáš Valachovci), Je jedno čomu veríš? (Maroš Lovič), Aké je moje miesto v živote? (Norika Opralová, Peter Repa, Peter a Zuzana Filoví) Sobotný program zavŕšil večer milosrdenstva, ktorý ako zvyčajne ponúkol svedectvo a možnosť adorácie, spovede, modlitby príhovoru a požehnania.

V nedeľu sa na sv. omši účastníkom prihovoril nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Slovami povzbudenia mladým a eucharistickým slávením ukončil stretnutie. Približne tisícdvesto účastníkov sa rozišlo do sveta ako svedkovia „veľkých vecí,“ ktoré im stretnutie On je živý! sprostredkovalo. Komunita Emanuel ďakuje všetkým účastníkom, hosťom a organizátorom za každý prejav podpory, účasti a angažovanosti.