xavier_malle_biskupom

Veľká radosť: V sobotu 8 apríla 2017 Svätý Otec pápež František menoval Mons. Xavier Malle, kňaza Komunity Emanuel, biskupom v diecéze Gap a Embrum (Alpy) vo Francúzsku.

Angažovaný v Komunite Emanuel v roku 1995, vysvätený na kňaza 2. júla 2000 pre diecézu Tours. Ako 51 ročný, pôsobil hlavne ako kňaz v Tours à L’Île-Bouchard. Aktuálne je farárom v L’Île-Bouchard a Richelieu, a zároveň rektorom sanktuária Notre-Dame de la Prière (Panna Mária modlitby). Xavier sa venoval službe povolaní v lone Komunity Emanuel.

Jeho biskupské svätenie sa bude konať v nedeľu 11. júna 2017 o 15:00 v katedrále Gap.

Odvodzávame ho do Vašich modlitieb. Nech ho Panna Mária sprevádza v jeho novej službe pre cirkev. Opúšťa L’Île-Bouchard a sanktuárium Panny Márie modlitby, aby sa priblížil Panne Márii du Laus, miestu zjavenia Panny Márie patriace do diecézy Gap.