Pozývame ťa objavovať tajomstvo, ako napĺňať Ježišovu túžbu zachrániť svet. Cieľom Evanjelizačnej školy je formovať mladých ľudí – nechať rásť odvahu, lásku a vieru. Túžime slovom a spôsobom života vnášať lásku Ježiša Krista do našich životov. Nechať sa milovať a milovať! Na jeseň začína nový ročník. Ak túžiš po spoločenstve, nových vzťahoch, chvále, zvelebovaní a radosti, príď medzi nás! Chceme ísť do celého sveta. Poď s nami!

EŠO zastrešuje Thlic. Martin Harčár, absolvent Lateránskej univerzity v Ríme v odbore Teológia evajelizácie v spolupráci s UPC v Prešove a v Košiciach a Komunitou Emanuel. Štúdium je zamerané na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít. Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci.

Kritériá:
– vek od 18 do 30 rokov
– absolvovaná základná formácia v spoločenstve
– písomné odporúčanie od kňaza alebo lídra spoločenstva
– motivačný list

Všetky informácie a prihlasovanie na:
https://evanjelizuj.wordpress.com/prihlas-sa-na-eso-2020-2021/