Harmonické manželstvo považujú mnohí v dnešnom svete za rozprávku, ktorá je odtrhnutá od reality. Je preto veľkou radosťou stretnúť manželské páry, ktorým to aj po rokoch funguje a cielene spolu s Bohom na svojom manželskom vzťahu pracujú.

Komunita Emanuel vo svojom cykle Láska a pravda rozvíja ľudský a duchovný potenciál rodín. Témou dňa pre manželov, ktorý sa uskutočnil v sobotu 18. mája 2019 v Kláštore sv. Augustína v Košiciach, bola sexuálna harmónia manželov. „Pochopenie rozdielneho vnímania sexuality muža a ženy a otvorená komunikácia medzi manželmi v tejto oblasti upevňuje manželský vzťah a dáva mu chuť zrelého vína,“ hovorí Peter Filo, zodpovedný za program Láska a pravda v Komunite Emanuel na východnom Slovensku. Na to, aby dve nedokonalosti vytvorili súzvuk, je potrebná Božia milosť a ochota oboch manželov spoločne budovať šťastné manželstvo. Dôležitou časťou programu bol čas pre pár, ktorý manželia venovali spoločnému rozhovoru a pokúsili sa odpovedať na pripravené otázky. „S mojou manželkou sme spolu 10 rokov a vnímame, že na to, aby sme boli spolu šťastní a rozumeli si, potrebujeme pravidelne venovať čas jeden druhému, každý týždeň alebo aspoň raz za dva týždne ísť spolu na rande a to, že sme mohli byť v sobotu na tomto programe, nám veľmi pomohlo opäť sa otvorene porozprávať o potrebách a túžbach v našom intímnom živote,“ hovorí Martin Čopík. Po svätej omši manželské páry všetky ťažkosti a trápenia odovzdali sv. Rite, keď sme sa spoločne modlili pri jej relikviách v kláštore.

„Manželov, ktorí majú záujem absolvovať program Láska a pravda, pozývame na päťdňovú duchovnú obnovu v júli do Badína, kam môžu prísť spolu so svojimi deťmi. Viac informácií a prihlasovanie na stránke www.emanuel.sk, dopĺňa Peter Filo. Prednášať budú manželské páry na témy: Osobné obrátenie, Sviatosť manželstva, Komunikácia medzi manželmi (slovná, duchovná a telesná), Výchova detí.