Komunita Emanuel sa stretáva každý mesiac na tzv. komunitných víkendoch. Trávime tu spoločný čas v rôznosti stavov – rodinky, deti, slobodní, mladí, kňazi, zasvätené osoby. Je to pre nás čas spoločenstva, čas s Pánom. Jeden komunitný víkend v roku je však výnimočný – zvlášť sa totiž stretnú manželia, zvlášť slobodní, zvlášť mladí.

„Víkendovku“ pre slobodných sme prežívali 17. – 19. mája 2019 v krásnom prostredí na Donovaloch. Cestou  emauzských učeníkov nás sprevádzal o. Henrich Grejták: „Ježiša zaujíma, o čom si rozprávame cestou. Lebo tam je moje srdce. Ježiša zaujíma, kde je moje srdce…. A to je to krásne, že my Ježišovi dovolíme, aby počul naše srdce.“

Počas víkendu sme mali možnosť oddýchnuť si v krásnej prírode, stíšiť sa v modlitbe, načerpať povzbudenie z impulzov a rozhovorov. Vyvrcholením bol sobotňajší večer milosrdenstva, kde v adorácii Ježiš počúval naše srdce. Účastníci víkendu mohli zároveň požiadať o modlitbu príhovoru a o zástupné rodičovské požehnanie. „Veľmi sa teším, že práve počas tohto večera prišli nám slobodným  slúžiť modlitbou príhovoru členovia Komunity Emanuel, ktorí žijú v manželstve. Bolo to povzbudením pre účastníkov a pre celý organizačný tím víkendu pre slobodných,“ hovorí Mária Homoľová, zodpovedná za Komunitný víkend pre slobodných.

Aj my sme niekedy ako Ježišovi učeníci, ktorí sa rozhodnú opustiť Jeruzalem a ísť inde, ísť do Emauz. Napriek tomu, že veľmi dobre vieme, že vstal z mŕtvych. Napriek tomu, že veľmi dobre vieme, že nám kázal ostať a neopúšťať Jeruzalem. Aj tak ideme. Nádejou pre nás je, že celé Božie slovo o emauzských učeníkoch sa „odohráva medzi Jeruzalemom a Jeruzalemom. Toto je tá cesta. To nie je len Jeruzalem – Emauzy. Je tam aj „spiatočný lístok“… A toto je aj náš život. S Kristom sa odohráva medzi Jeruzalemom a Jeruzalemom,“ hovorí o. Henrich spolu s pozvaním, aby sme dovolili Ježišovi byť s nami na tej ceste, kde sme. Pretože on po tom túži. Ako povedal o. Peter Repa počas víkendu v jednej zo svojich kázní: „Ježiš túži prežiť celú svoju večnosť so mnou.“ Tak mu to dovoľme.