Priatelia, blíži sa čas Adventu a možno ste už začali uvažovať ako ho prežiť alebo máte túžbu prežiť ho inak ako po minulé roky. Komunita Emanuel v spolupráci s Farnosťou Handlová pre vás pripravili takú malú ponuku na advent. Sú to na každý deň krátke citáty Božieho slova. A prečo práve takáto forma? Advent je čas, kedy sa nielen pripravujeme na príchod Ježiša Krista, na slávenie Vianoc, ale tiež aj príležitosť ako znova nazrieť do dejín a cez Božie Slovo vidieť, či objaviť ako dobrý Boh pripravoval narodenie svojho Syna a ako sa jeho narodením naplnilo jeho slovo a všetky prisľúbenia, ktoré dal vyvolenému národu. Ak máte chuť prežiť advent trochu inak, jedna malá ponuka pre vás. Prajeme vám, aby ste objavili krásu a bohatstvo Božieho slova.