V dňoch 14. – 19. júla 2019 sa zúčastnila malá skupinka zo Slovenska na Medzinárodnom fóre mladých pod záštitou Komunity Emanuel tentoraz v Poľsku v Čenstochovej.

Téma stretnutia niesla názov „Pokoj s vami“. Každý deň sa účastníci čoraz viac ponárali do tejto témy so zaujímavými hosťami z rôznych krajín a potom sa aj v rámci zdieľania v malých skupinkách navzájom obohacovali svojimi postrehmi.
Celé stretnutie bolo popretkávané množstvom križovatiek na rozličné témy, ktoré zaujímajú mladých, svedectvami, rôznymi workshopmi a Večerom milosrdenstva, kde veľa mladých ľudí mohlo zažiť Boží dotyk i prostredníctvom príhovornej modlitby.
„Nezabudnuteľným zážitkom bola pre mňa návšteva Jasnej Hory, pútnického miesta so známym obrazom Čenstochovskej Madony, ako sme sa v malej kaplnke modlili a spoločne spievali pred týmto „zázračným obrazom“. Každý deň sme vytvárali spoločenstvo nielen v rámci svätej omše, počas chvál a adorácie, ale aj trávením spoločného času a vzájomným spoznávaním,“ hovorí Patrícia Mičudová z Komunity Emanuel.

Už dnes srdečne pozývame na budúcoročné Medzinárodne Fórum do nemeckého Altoettingu v dňoch 28.7 – 2.8.2020. Príď aj Ty.