Na víkendovej duchovno-oddychovej obnove Lyže a chvály, ktorá sa konala 6. – 8. marca 2020 sa nás zúčastnilo 23 mladých ľudí. Zavítali k nám aj členovia českej Komunity Emanuel.

Program začal v piatok večer chválami a vzájomným zoznámením sa pri spoločenskej hre. Rozhovory trvali do neskorého večera:). V sobotu sme vstávali do ranných dynamických chvál, po ktorých sme sa posilnili i na tele sýtymi raňajkami.

Plní adrenalínu a nadšenia sme buď išli zdolávať svahy Bachledovej doliny na lyžiach, alebo sme poctili prechádzkou zasnežené hory.

Po tom, čo sme všetci prežili, sme sa s vďakou zúčastnili na svätej omši. Nasledoval večer milosrdenstva, kde sme všetci pred sviatosťou oltárnou v modlitbe a piesňami chvál velebili Boha. Pán nám otvoril svoje ruky plné milosrdenstva dokorán, sklonil sa ku každému jednému z nás osobne. Bol to večer uzdravenia a veľkej milosti.

Modlili sme sa jeden za druhého a prosili sme Ducha Svätého o požehnanie do našich životov.

Mali sme možnosť pristúpiť k svätej spovedi a k modlitbe príhovoru v skupinke milosrdenstva ako aj k uzdravujúcemu rodičovskému požehnaniu. Zvyšok večera sme strávili vo vzájomnej spoločnosti pri šálke čaju či vínka:)

Nedeľný program začal svätou omšou a pokračoval modlitbou chvál, kde sme spoločne ďakovali Bohu, že nás spája svojím Duchom a utvára z nás jedno spoločenstvo ako aj za Jeho láskavú starostlivosť. Po modlitbe chvál (a tiež po raňajkách – musíme pamätať predsa ako na dušu, tak aj na telo;), sme si ešte užili horského vzduchu – či už opäť na lyžiach, a či v turistických topánkach. Keď sme sa vrátili, čakal na nás spoločný nedeľný obed, po ktorom sme sa plní síl vracali do našich domovov.

Prišli sme do Ždiaru z rozličných kútov Slovenska (či Čiech), niektorí sme sa navzájom nepoznali, ale Duch Svätý nás spojil svojou láskou a tak sme sa mohli aj za takú krátku dobu k sebe priblížiť a vytvoriť jedno spoločenstvo.