V mesiaci júl 2017 dostala slovenská Komunita Emanuel ponuku zúčastniť sa duchovných cvičení v poľskom pútnickom meste Čenstochová. Veľmi sme sa potešili tejto ponuke, lebo  Čenstochovská Jasná Hora (Góra), kde stojí Bazilika Panny Márie s jej zázračným obrazom  je jedným z najvýznamnejších pútnických miest v Poľsku. Ikona tohto obrazu patrí do skupiny nazývanej Hodegetria, doslova „tá, ktorá ukazuje cestu“.

Niektorým z nás, ktorí sme sa zúčastnili, trvala cesta do cieľa viac ako 7 hodín, ale zažili sme, že Panna Mária nás naozaj viedla tam aj naspäť a čo viac, na týchto duchovných cvičeniach nám ukázala ako ďalej kráčať v duchovnom živote. Ako veriť s láskou aj keď prichádzajú v živote skúšky. Mohli sme si  nanovo uvedomiť, že všetko povstalo z lásky, že najdôležitejšie je dať sa milovať Bohom. Môžeme nejesť, nespať, ale nemôžeme sa nemodliť, lebo v tých, ktorí sa nemodlia, svet nemôže vidieť Krista.

A mnoho iných krásnych vecí sme sa naučili. Máme v srdci veľkú vďačnosť za túto milosť  môcť sa zúčastniť. Nanovo si uvedomiť, že keď dúfame v Božiu milosť, všetko v nás môže byť očistené, môžeme pozerať na svet a ľudí okolo nás, ale aj na svoje slabosti Ježišovým pohľadom a milovať Jeho Srdcom. Byť tými, ktorí za pomoci Ducha Svätého premieňajú svet, ktorý potrebuje uzdravenie.

censtochova_2017