Pápež František v jednej svojej homílii povedal „Manželstvo je kázeň mlčky pre všetkých ostatných, každodenná kázeň.“

Aj to ako my žijeme naše manželstvo, vzťah medzi manželmi a vzťahy s našimi deťmi, je možné zvonku pozorovať, ako vyjadrenie našej lásky a vernosti Bohu. Stále sme na ceste, kde robíme krok bližšie k sebe navzájom, k Bohu. Aj tento čas duchovnej obnovy bol takýmito krokmi k Bohu, k sebe navzájom a aj k našim deťom. Ďakujeme za spoločný čas plný radosti.