LaP_Badin_5Dokonalé manželstvo ako priestor bezproblémového šťastia, v ktorom si partneri naplno vychutnávajú úplnú pozornosť a nespochybniteľnú lásku svojho partnera a v ideálnej atmosfére radostne vychovávajú poslušné deti, nejestvuje. Manželstvo je cesta a v chápaní kresťanov dokonca cesta k svätosti, preto vyžaduje sústavnú pozornosť, starostlivosť a obnovu.
Skúsenosť s touto realitou priviedla 21 manželských párov na duchovnú obnovu z cyklu Láska a pravda, ktorú v júli v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne organizovala Komunita Emanuel. Cieľom cyklu je pomôcť manželom zlepšiť ich vzájomný vzťah, vytvoriť im čas na rozhovor, sprostredkovať skúsenosti iných ľudí s konkrétnymi problémami života v manželstve a v rodine a nasmerovať ich spoločne k Bohu, ktorý je Tvorcom manželstva a sám mu stanovil zmysel a cieľ. Už v úvode obnovy bola manželom zvestovaná tajomná pravda: „Boh môže vo vašom manželstve obnoviť svoj pôvodný plán. Boh vaše manželstvo miluje.“ Zažiť to či uskutočniť vyžaduje každodenné obrátenie spočívajúce v štyroch krokoch:

Pozitívny pohľad na manžela/manželku
Znamená neuzatvárať manželského partnera do jeho chýb v postoji „nikdy sa nezmeníš, to si celý ty, nič iné sa od teba nedá čakať…“ Boh sa na človeka takto nepozerá. Boh pozerá s nádejou a aj manželia sú povolaní vzájomne pozerať na seba s nádejou. Boh vidí v každom človeku zárodok dobra a krásy. Jeho pohľad je pozitívny. Pozerá sa na naše manželstvo s láskou a dáva nám všetko preto, aby sme to spolu zvládli. Sústrediť pozornosť iba na nedostatky a negatíva vedie k rozkladu, odcudzeniu a frustrácii. Kritika a neustále výčitky demotivujú a spôsobujú rezignáciu. Boh pozýva manželov k zmene pohľadu: „Skús svojho manžela/manželku vidieť mojimi očami. Pozri, aké dobro v ňom máš.“ Takýto pohľad si treba vyprosiť v osobnej modlitbe a už teraz môžeme na manželskom partnerovi hľadať aspoň päť dobrých vlastností alebo iných znakov, za ktoré môžeme Pána chváliť a ďakovať mu.

Pozornosti pre druhého
Odchod z manželstva začína rezignáciou na pozornosti. V našich počiatkoch boli kvietky, pozvania na kávu či večeru, prechádzky, kino možno aj divadlo… dlhý zoznam pozorností, ktorými sme druhému prejavovali, akú veľkú cenu pre mňa má, ako si ho vážim. Rokmi sa to mení. Pohlcuje nás práca, povinnosti, naplánované dovolenky, starosti o byt, dom, deti… Bez drobných pozorností čelíme smutnému konštatovaniu: „Už si ma nevšímaš. Som pre teba len udržiavateľka domácnosti. Som pre teba len ten, od ktorého sa čaká, že vás uživí.“
Vedomie hodnoty pre manželského partnera sa udržiava pozornosťami, lebo aj vo všednosti vysielajú dôležitý signál: „Mám ťa rád! Si pre mňa veľmi dôležitý!“
Zoberme papier a napíšme päť vecí, ktoré potešia manžela/manželku a svoje plány aj zrealizujme.

Zmenu začni u seba
Uvedený krok sa neprijíma ľahko. Znamená, že ja mám urobiť prvý krok. Ale zmenu môžeme začať výlučne u seba, lebo len vlastné rozhodnutia, predsavzatia a pocity máme vo svojej moci. Svojho manžela ani manželku vo svojej moci nemáme. Navyše všetci máme sklon vidieť smietku v oku druhého a vo vlastnom oku prehliadať brvno. Namiesto kritiky svojho partnera začnime rozmýšľať nad sebou. Ako hovoríme, ako reagujeme, ako konáme… Ak do svojich spôsobov primiešame láskavosť, vľúdnosť a úprimnosť, veci sa začnú meniť. Lebo láska nie je pocit, je to rozhodnutie pre dobro druhého.

Odpusť a nevracaj sa ku konfliktu
Aj pre manželstvo platí biblické odpustiť „sedemdesiatsedemkrát“. Všetci hrešíme a všetci robíme chyby. A Boh nám odpúšťa. Ak zažívame Božie milosrdenstvo vo vlastných nedostatkoch a hriechoch, aj my máme to isté milosrdenstvo dopriať svojmu partnerovi. Nedorozumenia budú vždy, ale odpustenie je cestou, ako sa do nich nezamotať. A to odpustenie bez podmienok. Obnove manželstva nepomôže „Odpúšťam ti, ale…“ Naša vzájomná láska je totiž dôležitejšia ako „moja“ pravda.

Vyskúšať uvedené štyri kroky stojí za to. Môžu byť počiatkom cesty, ktorá naše manželstvo občerství a dodá mu novú chuť.