SOS modlitba Komunity Emanuel

PROSBA
Prosíme Vás, aby ste nám neposielali konkrétny modlitbový úmysel opakovane. Ďakujeme za pochopenie.
Komunita Emanuel dostáva hlbokú milosť pochádzajúcu z eucharistickej adorácie Boha skutočne prítomného uprostred nás – Emanuela. Z tejto adorácie sa rodí súcitenie ku všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek trpia a potrebujú Božiu pomoc. Na základe toho vznikla služba SOS modlitby – tím ľudí z Komunity Emanuel, ktorí slúžia ľuďom modlitbou. SOS modlitba je naša ponuka, že sa spoločne pomodlíme za Váš modlitbový úmysel.

… modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.
Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. (Jk 5,16)

Postačí, ak nám anonymne pošlete Váš úmysel modlitby prostredníctvom formulára nižšie. O Vašom úmysle sa dozvedia členovia Komunity Emanuel zapojení do služby SOS modlitba a pripoja k Vašej modlitbe svoje modlitby.