23. – 25. februára 2018 sme zakúsili, aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu – a chvália a lyžujú pospolu! Myšlienka nášho zakladateľa Pierra Goursata: „Lyže, oddych, chvály.“ získala veľmi pozitívne recenzie.

Prostredie malebných Tatier, chvály, sväté omše, adorácia a spoločenstvo 39 ľudí zo Slovenska, Česka a Poľska. Bola to nielen duchovná, ale aj oddychová aktivita, v ktorej sme mali mnoho príležitostí posilniť bratsko-sesterské vzťahy a vlastného ducha. No uznajte, ako lepšie prejaviť solidárnu lásku, ak nie vtedy, keď v -15°C požičiate bratovi či sestre svoje teplejšie rukavice a samému vám omŕzajú prsty? Čo je lepšou lekciou sebazáporu, ako kurz lyžovania v snežnej búrke? Ako sa lepšie naučíte trpezlivosti, ak nie v dlhom rade na horúci čaj? Naozaj, Pierre už pred rokmi predvídal, koľko ovocia a radosti prinesie evanjelizácia na snehu. A my sme to zakúsili tiež. Predvídal Pierre aj more, oddych, chvály..?