ojz_2017_web_01 V dňoch 3. – 5. 2. 2017 katolícka Komunita Emanuel organizovala v Nitre 22. ročník medzinárodného stretnutia mladých „On je živý.“ Program sa odvíjal podľa slov Jánovho evanjelia: „Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ (Jn 17, 18). Ježišove slová ožívali v tradičnej reťazi modlitby chvál, adorácie, svätých omší a rôznych stretnutí s pozvanými hosťami.

Piatkový program začal svätou omšou a kňaz Komunity Martin Harčár už v prvom príhovore mladým ozrejmil, že byť autentickým kresťanom znamená aj neustále bojovať. Zvíťaziť je možné len zjednotením sa s motiváciou Ježiša, ktorou je láska k Otcovi a láska k strateným. Načrtnutú tému dotvorili Lamačské chvály a svedectvo Tomáša Surovca.

V sobotu hlavný hosť programu Max Kašparů z Českej republiky poukázal na skutočnosť, že živého Krista môže odovzdávať iba kresťan, ktorý je tiež živý a postupne a veľmi živo vysvetľoval, v čom táto „živosť“ spočíva a ako ju nadobudnúť.ojz_2017_web_02

Popoludnie poskytlo možnosť vypočuť si početné skúsenosti a svedectvá o situácii kresťana vo svete a dávať pozvaným otázky v kokteile a workshopoch zameraných na konkrétne témy: Kresťan a veci verejné (Braňo Škripek), „Mám skoro 30 a som stále sám. Boh na mňa zabudol?“ (manželia Paraličovi), Kresťan a úspech (manželia Romanovi), Byť kresťanom v Iraku (Anton Frič a irackí kresťania). Posledný workshop umožnil spoznať svedectvá o prenasledovaní kresťanov z Iraku, o ich ceste na Slovensko a pobyte u nás. Naplnila sa tým nesplnená túžba z minulého roka, kedy sa nepodarilo ich účasť zariadiť.

Sobotný program zavŕšil večer milosrdenstva, ktorý ako zvyčajne ponúkol možnosť adorácie, spovede, modlitby príhovoru a požehnania.

V nedeľu sa na sv. omši účastníkom prihovoril bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Podľa slov evanjelia o soli dokončil reflexiu o vybraných Ježišových slovách. Pripomenul, že živé slovo živého Krista nás vyzýva plniť tri funkcie soli: očisťovať vzťahy a prostredie, v ktorom žijeme, konzervovať, t.j. uchovávať Božiu pravdu tak, ako bola pôvodne zjavená a dávať životu chuť.

Po troch dňoch sa účastníci rozišli „do sveta,“ aby ako živí kresťania svedčili o živom Bohu.

Komunita Emanuel ďakuje všetkým účastníkom, hosťom a organizátorom za každý prejav angažovanosti, ktorý pomohol vystavať skúsenosť s bohatstvom života v Cirkvi.

Stretnutie On je živý 2017 v médiách:

Nahrávky zo stretnutia sú dostupné na stránke onjezivy.sk
Viedoreportáž zo stretnutia si môžete pozrieť na stránke RTVS.
Článok z Katolíckých novín je uverejnený tu.
Tlačovú správu zo stretnutia nájdete na stránkach Konferencie biskupov Slovenska.

TEXT: ANDREA KOVÁČOVÁ, FOTO: PAVOL BICAK