Večer milosrdenstva v Bratislave

Katolícka Komunita Emanuel Ťa srdečne pozýva na večer milosrdenstva vo štvrtok 9. januára 2020 o 18:00 v kostole Povýšenia svätého Kríža v Bratislave.

Téma: „Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj“ /Jn 2,7/

Čas s Bohom, Božie slovo, modlitba, spoveď, hudba, ticho.

Tešíme sa na Teba!

Miesto


Bratislava Slovakia
Kostol Povýšenia svätého Kríža

Základné informácie

  • štvrtok 9 januára 2020
  • Bratislava, Slovakia
FAIRE UN DON DONNER