Večer milosrdenstva v Blatnom

Komunita Emanuel srdečne pozýva na Večer milosrdenstva v piatok 1. decembra 2023 v kostole sv. Vojtecha v Blatnom. Začíname sv. omšou o 18:30 a po nej bude nasledovať o 19:00 adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.

Tešíme sa na vás!

Miesto

Kostol svätého Vojtecha
Šarfická 91 900 82 Blatné Slovakia

Základné informácie

  • piatok 1 decembra 2023
  • Kostol svätého Vojtecha
    Blatné, Slovakia
FAIRE UN DON DONNER