Večer milosrdenstva v Košiciach

Pozývame na Večer milosrdenstva v Košiciach v kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici (Do kostola sa dostanete cez vchod Gymnázia tomáša Akvinského). Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel. Tešíme sa na vás!

Miesto

Kostol Krista Kráľa (dominikánky)
Moysesova 10 04001 Košice Slovakia
Vchod cez GTA

Základné informácie

  • štvrtok 1 júna 2023
  • Kostol Krista Kráľa (dominikánky)
    Košice, Slovakia
FAIRE UN DON DONNER