Vous trouverez ci-dessous les principaux événements organisés par la Communauté de l’Emmanuel.
Si vous voulez découvrir toutes nos propositions près de chez vous (Groupes de prière, week-end jeunes, parcours pour couple…), rendez-vous sur la page des propositions.

Večer milosrdenstva v Nitre a v Košiciach

Večer milosrdenstva v Nitre a v Košiciach

Odštartujte s nami adventný čas na Večeri milosrdenstva v Nitre a v Košiciach. Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.

Košice - Kostol Krista Kráľa na Moyzesovej ulici č. 10. Do kostola sa dostanete cez vchod GTA.
Nitra - Kostol sv. Gorazda na Klokočine

Tešíme sa na vás!

en savoir plus